NEWS 2023/01/31
2023.01 結算閒聊

今年交易執行規畫

複習WFA 行事曆與投組架構

NEWS 2022/12/21
2022.12 結算閒聊

※ 每日實戰報表更新 ( 新增複製功能與圖表 )

※ 9月範例修正方向,加碼修正

NEWS 2022/11/17
2022.11結算閒聊

績效比較基準

固定 VS 變動槓桿優劣

週範例解說

 

NEWS 2022/10/20
2022.10結算閒聊

績效檢討

替換投組策略,新增上下架